D.O.B. 18.12.2007

 

 

 

     

Oshimi - girl, black classic tabby (n 22)

 


  

Osumi - girl, black classic tabby (n 22)

 


     

Omagari - boy, black classic tabby (n 22)

  

 

    

Oshimi - girl, black classic tabby (n 22)


    

Osumi - girl, black classic tabby (n 22)


    

Omagari - 3 - boy, black classic tabby (n 22)

         

last update 26-06-08